Solceller

Illustrasjonsfoto solceller

Solcelle-anlegg på din gård?

Med solcelleanlegg investerer du i fremtiden. Du reduserer både strømkostnaden og CO2-avtrykk.

Vi hjelper deg fra planlegging til driftsfase.

Med vår base på Flisa har vi spesielt god erfaring med landbruk i Innlandet.

Bestill GRATIS rådgivning og anbefaling NÅ!

Tre gode grunner for å etablere solcelleanlegg på din gård

  1. Redusert strømkostnad: Solcelleanlegg gir gårdeieren muligheten til å generere sin egen strøm, som kan redusere eller eliminere behovet for å kjøpe strøm fra strømleverandører.
  2. Miljøvennlig: Solenergi er en fornybar energikilde som ikke produserer utslipp eller skadelige stoffer, og bidrar til å redusere gårdens totale karbonavtrykk.
  3. Investering i fremtiden: Solcelleanlegg har en relativt lang levetid, og kan være en investering i fremtiden som kan øke verdien av gården, samt gi en potensiell inntekt gjennom overskuddsproduksjon som kan selges til strømleverandører.

Du kan søke støtte for investeringen gjennom Innovasjon Norge.

Les mer ved å klikke her.

Hva er et solcelleanlegg?

Et solcelleanlegg er en installasjon som bruker solcellepaneler for å omdanne sollys til elektrisk energi. Solcellepanelene består av flere solceller som er koblet sammen og kan produsere likestrøm.

En omformer konverterer deretter likestrømmen til vekselstrøm som kan brukes i hjemmet eller leveres til det offentlige strømnettet. Solcelleanlegg er en ren og fornybar kilde til energi som kan bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler og redusere utslipp av klimagasser.

Bestill GRATIS rådgivning og anbefaling NÅ!